medicinale-cannabis-tegen-bijwerkingen-chemotherapie

Multipele Sclerose (MS) is een chronische aandoening die het centraal zenuwstelsel treft, wereldwijd lijden miljoenen mensen aan deze ziekte. Een van de belangrijkste kenmerken van MS is dat de myelineschede van de zenuwuitlopers beschadigd raakt en langzaam verdwijnt. De myelineschede is de isolatielaag rondom de zenuwuitlopers, welke weer signalen doorgeven in het centraal zenuwstelsel. Door beschadiging van de myelineschede kunnen signalen niet altijd goed worden doorgegeven. Dit kan uiteenlopende symptomen tot gevolg hebben, waaronder spierproblemen, krachtverlies en spasmes maar ook vermoeidheid en zenuwpijn.

Savitex: MS-medicijn op basis van cannabis

Savitex is in Nederland sinds enkele jaren een geregistreerd medicijn tegen MS en is op recept verkrijgbaar. Savitex is een mondspray en bevat THC en CBD in ongeveer gelijke hoeveelheden.

Dat Savitex kan helpen tegen spasmes wordt bevestigd door verschillende wetenschappelijke studies. In dit artikel zullen we vooral aan deze werking aandacht besteden. Er zijn ook aanwijzingen dat Savitex kan helpen tegen andere symptomen van MS (zoals neuropathische pijn en blaasproblemen), maar deze effecten zijn vooralsnog minder goed onderbouwd. Mogelijk dat een combinatie die naast THC en CBD een breder spectrum aan cannabinoïden bevat betere resultaten geeft, wat deze symptomen betreft.

Werkzaamheid THC en CBD tegen spasmes

Spasticiteit is een symptoom dat veel voorkomt bij MS, zo’n 80% van alle patiënten heeft er in bepaalde mate last van. Spasmes kunnen komen en gaan en de gevolgen ervan zijn per persoon verschillend: zo kan het leiden tot een stijf been, maar ook kan het lopen je onmogelijk gemaakt worden. Het moeten bewegen met spastische spieren draagt vaak in belangrijke mate bij aan de beruchte moeheid die vaak met MS gepaard gaat.

Recent is er een Italiaans onderzoek naar de effectiviteit van Savitex bij MS gepubliceerd, de grootste studie tot nu toe [2]. Totaal werden hiervoor 1615 patiënten geworven bij 30 verschillende MS-behandelcentra. Alle patiënten waren volwassenen die geen baat hadden bij de medicatie die gewoonlijk tegen spasticiteit wordt voorgeschreven (zoals baclofen, tizanidine, dantrolene, benzodiazepines en clonazepam). Gedurende zes maanden werd op verschillende momenten vastgesteld hoeveel last patiënten hadden van spasticiteit op een schaal van 1 tot 10. Patiënten die in eerste instantie lager scoorden dan een 4 zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Na vier weken bleek het grootste deel van de patiënten (70.5%) vooruitgang te hebben geboekt, wat wil zeggen dat hun klachten met 20% of meer waren afgenomen. Bij een kleiner percentage (28,2%) namen de klachten zelfs met 30% of meer af. De onderzoekers hebben daarnaast gekeken welk type patiënt de meeste kans had om profijt te hebben van de medicatie. Hierbij bleek dat patiënten met primaire of secundaire MS en patiënten die bij de eerste meting hoger dan een 8 scoorden op de schaal voor spasticiteit het meest verbeterden.

Hoewel er ook mensen zijn afgehaakt tijdens de loop van deze studie (doordat er onvoldoende effect optrad of doordat zij last hadden van bijwerkingen) zijn de onderzoekers positief over Savitex: zij geven aan dat Savitex een bruikbare en veilige optie is voor MS-patiënten met gemiddelde tot ernstige klachten van spasticiteit, waarbij de meer conventionele medicatie niet werkt.

Advies voor gebruik van cannabinoïden tegen MS

Er is voldoende wetenschappelijke onderbouwing om te kunnen stellen dat voor een groot deel van de MS-patiënten een combinatie van THC en CBD werkzaam is tegen klachten van MS,  met name tegen klachten van spasticiteit. Wanneer u overweegt om cannabinoïden te gebruiken tegen MS raadpleeg dan in eerste instantie altijd uw huisarts of specialist. Klik hier meer om meer te lezen over de veiligheid van cannabinoïden.

Watch Dragon ball super